บริษัท โพรดิจี้ โซลูชั่น จำกัด
Prodigy Solution Company Limited
เลขที่ 1  อาคารพร้อมพันธุ์ 2  ห้องเลขที่ 304-305  ชั้น 3  ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Number 1, Promphan 2 Bldg., Unit 304-305, 3rd Floor, Soi Ladphrao 3, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand.
Client Service : +66 (081) 9000 811 
E-Mail uniqal.psc@gmail.com

ติดต่อเรา / Contact Us