ปุ่มกดเรียกบริการยูนิคอล | UNIQAL Calling Button (UB)

 

กดเรียกจากทุกที่ที่ต้องการ
Press to call from anywhere.

ระยะส่งสัญญาณ 100-200 เมตร
Transmission range 100-200 meters.

แข็งแรงทนทานและกันน้ำได้ 100%
Strong, durable, 100% waterproof.


 

นาฬิการับสัญญาณยูนิคอล | UNIQAL Watch Receiver (UW)

 

สวมข้อมือ อยู่ที่ไหนก็รู้เมื่อมีการเรียก
Mobilized calling alert on your wrist.

หน้าจอสัมผัส แสดงผลได้หลากหลาย
Touchscreen with diversified displays.

แจ้งเตือนการเรียกแบบเสียงหรือสั่น
Sound or vibrate calling alert modes.


 

หน้าจอรับสัญญาณยูนิคอล | UNIQAL Monitor Receiver (UM)

 

วางบนเคาน์เตอร์หรือติดตั้งบนผนัง
Place on counter or mount on the wall.

แสดงผลการเรียกได้ครอบคลุมบริเวณกว้าง
Broadcast calling alert covering wide area.

สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมสถิติการบริการยูนิคอล
Compatible with UNIQAL Service Monitoring Software.


 

โปรแกรมสถิติการบริการยูนิคอล | UNIQAL Service Monitoring Software (USMS)

 

วิเคราะห์และควบคุมความรวดเร็วของการบริการ
Analyze and control service response speed.

แสดงข้อมูลการบริการหน้างานและย้อนหลังอย่างละเอียด
Display descriptive service data in real time or view history.

ทีมงานให้บริการจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ประจำเดือน
UNIQAL provides summarized and analyzed report by month.


 

แท่นวางปุ่มกดยูนิคอล | UNIQAL Podium

 

พร้อมป้ายแนะนำการใช้งานปุ่มกด
With calling button instructions

หรือใส่เมนูและโปรโมชั่นสินค้า
Or put up a product menu/promotion


 

แผ่นวางปุ่มกดยูนิคอล | UNIQAL Sheet

 

รูปแบบและขนาดตามต้องการ
Design and size as required

ชนิดกาวอย่างดี ไม่ทิ้งคราบสกปรก
Special glue leaving no sticky stain


 

เครื่องกดเรียกลำดับยูนิคอล | UNIQAL Queue Call Keypad (UQ)

 

พิมพ์เลขคิวเรียกรับบริการ เรียกรับอาหาร เรียกลำดับทั่วไป
Key numbers to announce queue of service, food-taking, etc.

บันทึกได้ถึง 500 หมายเลข
Input up to 500 numbers.

ระยะส่งสัญญาณ 100-200 เมตร
Transmission range 100-200 meters.


 

เครื่องขยายสัญญาณยูนิคอล | UNIQAL Signal Expander (UE)

 

เพิ่มความเข้มของสัญญาณให้แม่นยำขึ้น
Increase signal strength and accuracy.

ขยายระยะสัญญาณได้ไกลขึ้น 300-500 เมตร
Expand range of signal to 300-500 meters.

แก้ปัญหาอุปสรรคกำแพงกีดขวาง และระหว่างชั้นอาคาร
Solve problem of obstacle walls and building floors.