ปุ่มกดเรียกบริการไร้สายยูนิคอล ที่มาพร้อมกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย บริการฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่
ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบ ตรวจระบบ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ทีมงานดูแลลูกค้าจากยูนิคอลจะช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งเวลาหรือพนักงานมาดูแลระบบ ทีมงานเทคนิคของเราจะเข้าตรวจระบบให้เป็นประจำ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งปัญหาตลอดทุกวัน ไม่ว่าปุ่มกดหรือระบบขัดข้องชำรุด เราซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรีทันทีภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าระบบเรียกบริการไร้สายยูนิคอลจะเป็นเพื่อนการบริการที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

UNIQAL Wireless Service Calling System is emphasizing on before-and-after sales service. All aspects are free of charge; Advise, Setup, Inspect, and Upgrade. With UNIQAL client support team, you would not have to waste your valuable time or manpower to look after the maintenance. Our technician team periodically inspects the system at your place. Also our client service is ready for your call every day. Any malfunction of calling button or system, we fix or replace new equipment, free of charge, within 24 hours. This is to ensure our wireless calling system would always be ready and efficient as your friend of service.